Ірина Лягіна

 

ІРИНА ЛЯГІНА
Вчитель французької мови. Стаж – 23 роки
Освіта: Київський національний лінгвістичний університет
Має досвід роботи:
- старший викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства університету імені Бориса Грінченка;
- Національний технічний університет «КПІ»: викладач англійської мови;
- Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних мов Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана: викладач французької та англійської мов;
- Київський національний університет культури і мистецтв: старший викладач англійської та французької мов
Друковані публікації: є автором більше 20 друкованих публікацій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.
Додаткова освіта за останній період:
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Київський університет імені Бориса Грінченка
Національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Науково-інноваційний центр «Sustainable development» (Словенія, Любляна)
КМДА «Освітня агенція міста Києва»