Інженерія і конструювання

Інжене́рія (від лат. ingenium — здібність, винахідливість; син. — інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») — галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Сучасну інженерію умовно розділяють на науково-дослідну інженерію та конструювання або творчу інженерію.
Інженер використовує уяву і досвід, здатність аналізувати і оцінювати, застосовує свої знання для проектування, будівництва, експлуатації та вдосконалення машин і процесів (наприклад, технології виробничих процесів, охорони навколишнього середовища, біотехнології).

Навчальна програма передбачає:

  • Поглиблене вивчення математики, фізики, креслення, інформатики.
  • Профільні спецкурси.
  • Участь у діючих проектах та запуск власних стартапів.
  • Профорієнтаційні зустрічі з видатними інженерами-конструкторами, винахідниками.

ВСТУП
НАПРЯМИ НАВЧАННЯ