Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - це сукупність методів, засобів та прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп`ютерів, комп`ютерних мереж та засобів зв`язку. Нині інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства.

Навчальна програма передбачає:

  • Поглиблене вивчення інформатики, математики.
  • Профільні спецкурси (вивчення актуальних мов програмування, адміністрування інформаційних мереж).
  • Участь у діючих проектах та запуск власних стартапів.
  • Профорієнтаційні зустрічі з лідерами сфери ІКТ.

ВСТУП
НАПРЯМИ НАВЧАННЯ